Múzeum liptovskej dediny Pribylina | Otváracie hodiny

OTVÁRACIE HODINY

  od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020  PO – NE 9.00 – 18.30
(posledný vstup o 17.30)
  od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020   PO – NE 9.00 – 17.00
(posledný vstup o 16.00)

Zmena otváracích hodín vyhradená.

Pri vstupe do Múzea liptovskej dediny a na osobitne určených miestach (napr. pred nástupom do vozňa Považskej lesnej železnice) sú návštevníci povinní vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom.

Návštevníci sa v interiéroch jeho expozičných objektov resp. vozňov Považskej lesnej železnice pohybujú s tvárou prekrytou rúškom alebo inou adekvátnou ochranou dýchacích ciest (šálom, šatkou, kuklou a pod.).

Pri kontakte so zamestnancami múzea sú návštevníci povinní použiť adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

V prípade, keď lektor robí v exteriéri múzea výklad skupine návštevníkov, v ktorej je rozostup medzi osobami menší ako 2 m, je lektor oprávnený požiadať osoby sústredené v skupine, aby si nasadili rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

Návštevníci sa nedotýkajú vystavených predmetov, vitrín, panelov, zariadenia, interiérových a exteriérových prvkov a architektonických článkov objektov s výnimkou oporných madiel a súčastí sanitárnych zariadení.

Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny, usmernenia a upozornenia lektorského personálu.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie v súvislosti s obmedzeniami podmienenými epidémiou COVID – 19, ich rešpektovaním a dodržiavaním chránite seba i nás. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Podrobnejšie informácie o skanzene a jazde na Považskej lesnej železničke nájdete na adrese: www.skanzenpribylina.sk