Múzeum liptovskej dediny Pribylina

Múzeum liptovskej dediny sa výrazne odlišuje od ostatných múzeí v prírode predovšetkým formou zástavby a skladbou objektov. Je obrazom stredovekého sídla s výsadami a právami mestečiek. Okrem drevených obytných a hospodárskych stavieb, reprezentujúcich typické znaky ľudového staviteľstva roľníckych a remeselníckych vrstiev, sú tu aj dva vzácne stredoveké kamenné objekty. Všetky stavby spolu vytvárajú jedinečnú skladbu historického a kultúrneho prostredia dávneho Liptova. Goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec je najstarším zachovaným zemianskym sídlom v Liptove zo 14. – 16. storočia a je spájaný s kráľom Matejom Korvínom a jeho synom Jánom Korvínom, kniežaťom liptovským. Atraktívnou expozíciou je ranogotický kostol Panny Márie z obce Liptovská Mara s fragmentmi pôvodných nástenných malieb zo 14. a 15. storočia. V hornej časti areálu múzea sa nachádza funkčná trať Považskej lesnej železnice, rezerváciu na jazdu vlakom a viac informácií nájdete na stránke www.skanzenpribylina.sk

OTVÁRACIE HODINY

26. 4. 2021 – 31. 5. 2021   PO – NE 9.00 – 15.30
(posledný vstup o 14.30)


Podrobnejšie informácie o skanzene a jazde na Považskej lesnej železničke nájdete na: www.skanzenpribylina.sk

Pri vstupe do areálu Múzea liptovskej dediny a na osobitne určených miestach (napr. pred nástupom do vozňa Považskej lesnej železnice) sú návštevníci povinní vydezinfikovať si ruky.

Pri kontakte so zamestnancami múzea, zabezpečujúcimi jeho prevádzku, tak vnútri objektov, ako aj v exteriéri múzea, sú návštevníci povinní použiť rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

Pri kontakte s ďalšími návštevníkmi alebo inými osobami pohybujúcimi sa v exteriérových priestoroch areálu múzea, pokiaľ k nemu dochádza na vzdialenosť menšiu ako 2 m, sú návštevníci povinní použiť rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

V interiéroch muzeálnych objektov sa návštevníci pohybujú výhradne s tvárou prekrytou rúškom alebo inou adekvátnou ochranou dýchacích ciest.

Prehliadka goticko – renesančného kaštieľa z Parížoviec (len prízemia objektu), zemianskej kúrie z Paludze a gotického kostola z Liptovskej Mary prebieha v stanovených intervaloch a pod dozorom lektora, ale bez poskytnutia výkladu.

Počet návštevníkov vo vyššie uvedených objektoch múzea je stanovený nasledovne: kaštieľ Parížovce – 5 osôb, kúria Paludza – 5 osôb, kostol Liptovská Mara – 5 osôb. Do tohto počtu nie je zarátaný personál múzea.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu môže múzeum dočasne pozastaviť alebo minimalizovať, prípadne inak upraviť spôsob poskytovania štandardného lektorského výkladu.

Prehliadka objektov ľudovej architektúry prebieha samostatne. Počet návštevníkov je stanovený na 1 osobu v objekte. Do tohto počtu nie je zarátaný personál múzea.

Počas prehliadky je potrebné zdržať sa dotýkania výstavných vitrín, panelov, voľne vystavených veľkorozmerných predmetov, architektonických prvkov interiéru, kľučiek otvorených výstavných miestností a expozícií a pod.

Pokiaľ sú v interiéri múzea umiestnené stoličky, kreslá a iné plochy určené na sedenie, ich použitie na odpočinok je možné len u osôb starších, chorých, zdravotne postihnutých a postihnutých náhlou nevoľnosťou.

Pre návštevníkov sú k dispozícii len špeciálne označené toalety, ostatné toalety sú pre návštevnícku verejnosť uzatvorené.  Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny, usmernenia a upozornenia lektorského personálu.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie v súvislosti s obmedzeniami podmienenými epidémiou COVID – 19 a ich rešpektovanie, tešíme sa na Vašu návštevu. O každej ďalšej zmene a uvoľnení sanitárnych a hygienických opatrení Vás budeme informovať.

Kontaktné údaje:

program@liptovskemuzeum.sk