Múzeum liptovskej dediny Pribylina

Liptovské múzeum v Ružomberku oznamuje návštevníckej verejnosti, že od 18. 5. 2020 je za presne stanovených hygienických podmienok opäť otvorené Múzeum liptovskej dediny v Pribyline.
Návšteva Múzea liptovskej dediny je možná počas upravených otváracích hodín v hodinových vstupoch a po presne stanovenej trase. Kapacita návštevníkov počas jedného 1 – hodinového vstupu je 50 osôb v areáli skanzenu.

OTVÁRACIE HODINY PLATNÉ OD  1. 6. 2020:
PO – NE 9.00 – 16.30
Vstupy do Múzea liptovskej dediny počas otváracích hodín: 9.00, 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Sanitárna a prestávka: 12.00 – 12.30

Kalendárium na rok 2020, zverejnené na webovej stránke múzea, má vzhľadom na situáciu vyvolanú koronakrízou len informatívny charakter.

Aktuálne zmeny a platné údaje, týkajúce sa otváracích hodín a organizácie kultúrnych podujatí a výstav, sú uvedené na konkrétnej podstránke každej jednotlivej expozície.

mld00051

Múzeum liptovskej dediny sa výrazne odlišuje od ostatných múzeí v prírode predovšetkým formou zástavby a skladbou objektov. Je obrazom stredovekého sídla s výsadami a právami mestečiek. Okrem drevených obytných a hospodárskych stavieb, reprezentujúcich typické znaky ľudového staviteľstva roľníckych a remeselníckych vrstiev, sú tu aj dva vzácne stredoveké kamenné objekty. Všetky stavby spolu vytvárajú jedinečnú skladbu historického a kultúrneho prostredia dávneho Liptova. Goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec je najstarším zachovaným zemianskym sídlom v Liptove zo 14. – 16. storočia a je spájaný s kráľom Matejom Korvínom a jeho synom Jánom Korvínom, kniežaťom liptovským. Atraktívnou expozíciou je ranogotický kostol Panny Márie z obce Liptovská Mara s fragmentmi pôvodných nástenných malieb zo 14. a 15. storočia. V hornej časti areálu múzea sa nachádza statická expozícia historickej Považskej lesnej železnice.
(Expozícia Považskej lesnej železnice je v zimnom období zatvorená.)

 

Vážení návštevníci,

Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom Liptovského múzea v Ružomberku, zhotovil pre návštevníkov všetkých expozícií Dotazník spokojnosti.

Prístup k dotazníku a kódom je možný vo všetkých expozíciach Liptovského múzea

 

Odkaz na dotazník pre Múzeum liptovskej dediny Pribylina: Tu

CLOSE
CLOSE