Gotický kostol Všetkých svätých Ludrová – Kút | Otváracie hodiny

Liptovské múzeum v Ružomberku oznamuje návštevníckej verejnosti, že od 25. 5. 2020 je za presne stanovených hygienických podmienok opäť otvorená expozícia Gotický kostol Ludrová.

Návšteva kostola je možná počas riadnych otváracích hodín, ale na základe spätne potvrdenej objednávky (formou e – mailu), ktorá musí byť  zaslaná múzeu 48 hodín vopred pred plánovanou prehliadkou, nepočítajúc do tejto lehoty dni pracovného voľna a pokoja  – sobotu a nedeľu.

Kapacita návštevníkov počas jedného cca polhodinového vstupu je 10 osôb v exteriéri areálu kostola a súčasne 10 osôb v jeho interiéri pri zachovaní 2 – metrových rozostupov medzi nimi.

Prehliadka prebieha pod dozorom lektora, ale bez poskytnutia výkladu. V interiéri kostola je trasa prehliadky presne vymedzená.

Návštevníci sa v celom areáli i interiéri kostola pohybujú s tvárou prekrytou rúškom alebo inou adekvátnou ochranou dýchacích ciest (šálom, šatkou, kuklou a pod.). Pri vstupe do areálu kostola sú povinní vydezinfikovať si ruky. Počas prehliadky je potrebné zdržať sa dotýkania zariadenia kostola, kľučiek a pod. Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny, usmernenia a upozornenia lektorského personálu.

OTVÁRACIE HODINY

  1. 30.5. – 31. 5. 2020: SO – NE 13.00 – 17.00
  2. 2.6. – 15. 9. 2020: UT – PIA 9.00 – 17.00 SO – NE  13.00 – 17.00
  3. 16.9. – 29. 9. 2020: SO – NE 13.00 – 17.00

Je potrebné počítať s tým, že na plnohodnotnú prehliadku vonkajšieho areálu a interiéru kostola  pri dodržaní hygienických opatrení si treba vyhradiť  aspoň 30 minút, a tejto skutočnosti prispôsobiť aj svoj príchod do expozície pred ukončením otváracích hodín.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie v súvislosti s obmedzeniami podmienenými epidémiou COVID – 19 a ich rešpektovanie, tešíme sa na Vašu návštevu. O každej ďalšej zmene a uvoľnení sanitárnych a hygienických opatrení Vás budeme informovať.

Kontaktné údaje pre objednanie prehliadky kostola:

kultura.lmr@gmail.com

sekretariat@liptovskemuzeum.sk

CLOSE
CLOSE