Gotický kostol Všetkých svätých Ludrová – Kút | Otváracie hodiny

 

Liptovské múzeum v Ružomberku oznamuje, že v zmysle Vyhlášky 45 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vydanej 17. 12. 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, uzatvára pre verejnosť s platnosťou
od 18. 12. 2020 až do odvolania všetky svoje expozície.

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_26_2020.pdf

OTVÁRACIE HODINY

 28. 9. – 31. 12. 2020   Zatvorené 


Objednávka prehliadky múzea mimo riadnych návštevných hodín je spoplatnená osobitnou zvýšenou taxou, bližšie informácie sú zverejnené v priloženom cenníku na podstránkach jednotlivých expozícií

 

Opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID – 19

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je kapacita návštevníkov počas jedného cca polhodinového vstupu 20 osôb v exteriéri kostola a súčasne 10 osôb v  jeho interiéri pri zachovaní 2 – metrových rozostupov medzi nimi.

Pri vstupe do kostola sú návštevníci povinní vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom.

Návštevníci sa v interiéri kostola pohybujú s tvárou prekrytou rúškom alebo inou adekvátnou ochranou dýchacích ciest (šálom, šatkou, kuklou a pod.).

Pri kontakte so zamestnancami múzea sú návštevníci povinní použiť rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

V prípade, keď lektor robí v exteriéri kostola výklad skupine návštevníkov, v ktorej je rozostup medzi osobami menší ako 2 m, je lektor oprávnený požiadať osoby sústredené v skupine, aby si nasadili rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu môže múzeum dočasne pozastaviť alebo minimalizovať, prípadne inak upraviť spôsob poskytovania štandardného lektorského výkladu.

Pri kontakte s ďalšími návštevníkmi alebo inými osobami pohybujúcimi sa v exteriéri areálu kostola, pokiaľ k nemu dochádza na vzdialenosť menšiu ako 2 m, sú návštevníci povinní použiť rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

Návštevníci sa nedotýkajú vystavených predmetov, vitrín, panelov, zariadenia, interiérových a exteriérových prvkov a architektonických článkov objektu.

Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny, usmernenia a upozornenia lektorského personálu.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie v súvislosti s obmedzeniami podmienenými epidémiou COVID – 19 a ich rešpektovanie, tešíme sa na Vašu návštevu. O každej ďalšej zmene a uvoľnení sanitárnych a hygienických opatrení Vás budeme informovať.

Kontaktné údaje:

kultura.lmr@gmail.com

sekretariat@liptovskemuzeum.sk

 

telefón:
+421 44 432 24 68
+421 44 430 35 33
+421 907 847 232

správca gotického kostol): +421 917 120 693