Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš | Otváracie hodiny

Liptovské múzeum v Ružomberku oznamuje návštevníckej verejnosti, že od 25. 5. 2020 sú za presne stanovených hygienických podmienok opäť otvorené expozície a výstavné priestory v NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši, ul. 1. mája 28/196 .

Návšteva múzea je možná počas riadnych otváracích hodín a v upravenom režime: formou hodinových vstupov. V sobotu, v nedeľu a počas sviatkov (v období júl – august) je prehliadka múzea počas riadnych otváracích hodín možná na základe spätne potvrdenej objednávky (formou e – mailu), ktorá musí byť zaslaná múzeu 48 hodín vopred pred plánovanou prehliadkou, nepočítajúc do tejto lehoty dni pracovného voľna a pokoja – sobotu a nedeľu, prípadne sviatočné dni v týždni.

Kapacita návštevníkov počas jedného hodinového vstupu je 10 osôb v interiéri múzea pri zachovaní 2 – metrových rozostupov medzi nimi.

Prehliadka prebieha pod dozorom lektora, ale bez poskytnutia výkladu.

Návštevníci sa v celom interiéri múzea pohybujú s tvárou prekrytou rúškom alebo inou adekvátnou ochranou dýchacích ciest (šálom, šatkou, kuklou a pod.).

Pri vstupe do múzea sú povinní vydezinfikovať si ruky.

Počas prehliadky je potrebné zdržať sa dotýkania výstavných vitrín, panelov, voľne vystavených veľkorozmerných predmetov, architektonických prvkov interiéru, kľučiek otvorených výstavných miestností a expozícií a pod.

Pokiaľ sú v interiéri múzea umiestnené stoličky, kreslá a iné plochy určené na sedenie, ich použitie na odpočinok je možné len u osôb starších, chorých, zdravotne postihnutých a postihnutých náhlou nevoľnosťou.

Pre návštevníkov sú k dispozícii len špeciálne označené toalety, ostatné toalety sú pre návštevnícku verejnosť uzatvorené.  Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny, usmernenia a upozornenia lektorského personálu.

OTVÁRACIE HODINY

  1. 25.5. – 30. 6. 2020

PO – PIA  8.00 – 16.00 (hodinové vstupy o 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, posledný vstup o 15.00)

  1. 1.7.– 31. 8. 2020

PO – PIA  9.00 – 17.00 (hodinové vstupy o 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, posledný vstup o 16.00)

SO – NE 13.00 – 17.00 (len na základe spätne potvrdenej e-mailovej objednávky)

  1. 1.9. – 31. 12. 2020

PO – PIA 8.00 – 16.00 (hodinové vstupy o 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, posledný vstup o 15.00)

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie v súvislosti s obmedzeniami podmienenými epidémiou COVID – 19 a ich rešpektovanie, tešíme sa na Vašu návštevu. O každej ďalšej zmene a uvoľnení sanitárnych a hygienických opatrení Vás budeme informovať.

Kontaktné údaje pre objednanie prehliadky múzea  počas víkendov a sviatkov:

ciernyorol@liptovskemuzeum.sk

Kalendárium na rok 2020, zverejnené na webovej stránke múzea, má má vzhľadom na situáciu vyvolanú koronakrízou len informatívny charakter.

Aktuálne zmeny a platné údaje, týkajúce sa otváracích hodín a organizácie kultúrnych podujatí a výstav, sú uvedené na konkrétnej podstránke každej jednotlivej expozície.

 

CLOSE
CLOSE