Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš | Cenník

dospelí deti       
vstupné všetky  expozície a výstavy 2,00 € 1,00 €
zľavy
regionálna zľava -obyvatelia regiónu LIPTOV(po predložení OP) 1,80 €
zľava Liptov region card 1,80 €
hranica veku u detí od 7  do 15 rokov, u študentov od 16 do 26 rokov
deti do 6 rokov  zadarmo  (preukaz poistenca alebo pas) 0,00 €
deti od 7 rokov do 15 rokov – vstupné 50%  zákl.vstupného (preukaz poistenca alebo pas) 1,00 €
študenti od 16 do 26 rokov – vstupné 50 % zákl.vstupného ( do 19 rokov preukaz poistenca, do 26 rokov ISIC,študentský prekaz) 1,00 €
školské zájazdy ZŠ a SŠ a letné tábory – 50 % základného vstupného 1,00 €
školské zájazdy ZŠ a SŠ a letné tábory
1 x dozor (skupina 10-20 ľudí) 1 osoba vstupné zadarmo 0,00 €
2 x dozor (skupina nad 20 ľudí ) 2 osoby vstupné zadarmo 0,00 €
dôchodcovia nad 60 rokov – 50% základného vstupného (občiansky preukaz) 1,00 €
invalidná osoba s preukazom ZŤP alebo ZŤP-S – 50 % základného vstupného (preukat ZŤP alebo ZŤP-S) 1,00 €
doprovod invalidnej  osoby s preukazom ZŤP – S  vstupné zadarmo 0,00 €
viacdetné rodiny (celé múzeum) 2 dospelí a 3 a viac detí- vstupné za 2 dospelých a 2 deti,ďalšie deti vstupné zadarmo (identifikácia detí -preukaz poistenca alebo pas,pri identifikácii adresy -občiansky preukaz) 6,00 €
dospelí deti
výstavy 0,50 €
– deti do 6 rokov         vstupné zadarmo 0,00 €
– deti 7 do 15 rokov 0,50 €
– študenti od 16 do 26 rokov 0,50 €
– dôchodcovia nad 60 rokov 0,50 €
– osoby ZŤP alebo ZŤP-S 0,50 €
– sprievod osoby ZŤP-S     vstupné zadarmo
školské zájazdy ZŠ a SŠ a letné tábory
1 x dozor (skupina 10-20 ľudí) 1 osoba vstupné zadarmo 0,00 €
2 x dozor (skupina nad 20 ľudí ) 2 osoby vstupné zadarmo 0,00 €
prednášky 1,00 €
tvorivé dielne 1,00 €
podujatia 1,00 €
fotografovanie,kamera na súkromné účely 1,00 €
návštevníci mimo otváracích hodín prevádzok (objednávka minimálne tri dni vopred) – lektorovanie – 50,00€,  vstupné – 10 osôb (minimálny počet) 10 x základné vstupné, do 20 osôb – 20 x základné vstupné, do 30 osôb – 30 x základné vstupné

Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš cenník – 2020