Národopisné múzeum Liptovský Hrádok | Cenník

  dospelí      deti     
vstupné všetky expozície 3,00 € 1,50 €
regionálna zľava,obyvatelia regiónu LIPTOV 2,50 €  
zľava Liptov region card 2,50 €  
zľavy    
regionálna zľava,obyvatelia regiónu LIPTOV (po predložení OP)    
zľava Liptov region card    
hranica veku u detí do 15 rokov, u študentov od 16 do 26 rokov  
deti do 6 rokov zadarmo (preukaz poistenca aebo pas)   0,00 €
deti od 7 rokov do 15 rokov – vstupné  50 % zákl.vstupného   1,50 €
študenti od 16 do 26 rokov (do 19 rokov preukaz poistenca,do 26 rokov ISIC,študentský preukaz) -50 % zákl.vstup. 1,50 €
školské zájazdy,ZŠ a SŠ a letné tábory- 50 % zákl.vstupného 1,50 €
1 x dozor (skupina 10-20 ľudí) -1 osoba – vstupné zadarmo 0,00 €
2 x dozor (skupina nad 20 ľudí) – 2 osoby – vstupné zadarmo 0,00 €
dôchodcovia nad 60 rokov – 50% základného vstupného (občiansky preukaz) 1,50 €
invalidná osoba s preukazom ZŤP alebo preukazom ZŤP-S – 50 % základného vstupného 1,50 €
sprievod invalidnej osoby s preukazom ZŤP – S  vstupné  zadarmo 0,00 €
preukaz Spoločnosť pri Liptovskom múzeu 0,00 €
viacdetné rodiny (celé múzeum) 2 dospelí a 3 a viac  deti- vstupné za  2 dospelýcha a 2 deti,ďalšie deti vstupné zadarmo (identifikácia detí preukaz poistenca alebo pas,pri identifikácii adresy-občiansky preukaz rodiča) 9,00 €
vstup do jednotlivých expozícií dospelí deti
dospelí 0,50 €
deti do 6 rokov zadarmo (preukaz poistenca aebo pas)              0,00 €
deti od 7 rokov do 15 rokov – vstupné  50 % zákl.vstupného   0,50 €
študenti od 16 do 26 rokov (do 19 rokov preukaz poistenca,do 26 rokov ISIC,študentský preukaz)-50 % zákl.vstup. 0,50 €  
dôchodcovia nad 60 rokov – 50% základného vstupného (občiansky preukaz) 0,50 €
invalidná osoba s preukazom ZŤP alebo preukazom ZŤP-S – 50 % základného vstupného 0,50 €
sprievod invalidnej osoby s preukazom ZŤP – S  vstupné  zadarmo 0,00 €
školské zájazdy,ZŠ a SŠ a letné tábory- 50 % zákl.vstupného 0,50 €
1 x dozor (skupina 10-20 ľudí) -1 osoba – vstupné zadarmo 0,00 €
2 x dozor (skupina nad 20 ľudí) – 2 osoby – vstupné zadarmo 0,00 €
 vstup na výstavy dospelí      deti     
dospelí 0,50 €  
deti do 6 rokov zadarmo (preukaz poistenca aebo pas)    
deti od 7 rokov do 15 rokov – vstupné  50 % zákl.vstupného   0,50 €
študenti od 16 do 26 rokov (do 19 rokov preukaz poistenca,do 26 rokov ISIC,študentský preukaz)-50 % zákl.vstup. 0,50 €
dôchodcovia nad 60 rokov – 50% základného vstupného (občiansky preukaz) 0,50 €
invalidná osoba s preukazom ZŤP alebo preukazom ZŤP-S – 50 % základného vstupného 0,50 €
sprievod invalidnej osoby s preukazom ZŤP – S  vstupné  zadarmo 0,00 €
školské zájazdy,ZŠ a SŠ a letné tábory- 50 % zákl.vstupného 0, 50 €
1 x dozor (skupina 10-20 ľudí) -1 osoba – vstupné zadarmo 0,00 €
2 x dozor (skupina nad 20 ľudí) – 2 osoby – vstupné zadarmo  0,00 €
prednášky 1,00 €
tvorivé dielne 1,00 €
podujatia 1,00 €
fotografovanie, filmovanie na súkromné účely 1,00 €
návštevníci mimo otváracích hodín prevádzok (objednávka minimálne tri dni vopred) – lektorovanie – 50,00 €,  vstupné – 10 osôb (minimálny počet) 10 x základné vstupné, do 20 osôb – 20 x základné vstupné, do 30 osôb – 30 x základné vstupné

Národopisné múzeum Liptovský Hrádok cenník 2020