Liptovské múzeum Ružomberok | Stále expozície

Expozícia geológie, paleontológie a botaniky

Expozícia národopisu

Expozícia zoológie

Život a dielo Andreja Hlinku

Cechy a remeslá v Liptove

Galéria sakrálneho umenia Liptova

História výroby papiera na Slovensku

Z dejín mesta Ružomberok

Obraz osídlenia Liptova v praveku a včasnej dejinnej dobe

Poklady spod Likavy

Stredoveké a novoveké dejiny Liptova