Liptovské múzeum Ružomberok | Služby pre verejnosť

Na objednávku vopred odborný lektorský výklad, možnosť vyučovacích hodín, odborné prednášky a besedy, tvorivé dielne, kultúrne podujatia, predaj kníh a suvenírov.