Liptovské múzeum v Ružomberku | Otváracie hodiny

Liptovské múzeum v Ružomberku oznamuje návštevníckej verejnosti, že od 25. 5. 2020 sú za presne stanovených hygienických podmienok opäť otvorené expozície a výstavné priestory v jeho hlavnej budove v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10.

Návšteva múzea je možná počas riadnych otváracích hodín a v upravenom režime: formou hodinových vstupov. V sobotu, v nedeľu a počas sviatkov (v období júl – august) je prehliadka múzea počas riadnych otváracích hodín možná na základe spätne potvrdenej objednávky (formou e – mailu), ktorá musí byť zaslaná múzeu 48 hodín vopred pred plánovanou prehliadkou, nepočítajúc do tejto lehoty dni pracovného voľna a pokoja – sobotu a nedeľu, prípadne sviatočné dni v týždni.

Kapacita návštevníkov počas jedného hodinového vstupu je 10 osôb v interiéri múzea pri zachovaní 2 – metrových rozostupov medzi nimi.

Prehliadka prebieha pod dozorom lektora, ale bez poskytnutia výkladu.

Návštevníci sa v celom interiéri múzea pohybujú s tvárou prekrytou rúškom alebo inou adekvátnou ochranou dýchacích ciest (šálom, šatkou, kuklou a pod.).

Pri vstupe do múzea sú povinní vydezinfikovať si ruky.

Počas prehliadky je potrebné zdržať sa dotýkania výstavných vitrín, panelov, voľne vystavených veľkorozmerných predmetov, architektonických prvkov interiéru, kľučiek otvorených výstavných miestností a expozícií a pod.

Pokiaľ sú v interiéri múzea umiestnené stoličky a kreslá, ich použitie na odpočinok je možné len u osôb starších, chorých, zdravotne postihnutých a postihnutých náhlou nevoľnosťou.

Pre návštevníkov sú k dispozícii toalety na 1. poschodí, ostatné toalety sú pre návštevnícku verejnosť uzatvorené.  Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny, usmernenia a upozornenia lektorského personálu.

OTVÁRACIE HODINY

PO – PIA  8.00 – 15.00
(hodinové vstupy o 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, posledný vstup o 14.00)

SO – NE  10.00 – 16.00
(len na základe spätne potvrdenej e-mailovej objednávky; hodinové vstupy o 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, posledný vstup o 15.00)

 

OTVÁRACIE HODINY 1.6. 2020 – 27.10. 2020

PO – PIA  8.00 –  16.00
(hodinové vstupy o 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, posledný vstup o 15.00)

SO – NE  10.00 – 16.00
(len na základe spätne potvrdenej e-mailovej objednávky; hodinové vstupy o 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, posledný vstup o 15.00)

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie v súvislosti s obmedzeniami podmienenými epidémiou COVID – 19 a ich rešpektovanie, tešíme sa na Vašu návštevu. O každej ďalšej zmene a uvoľnení sanitárnych a hygienických opatrení Vás budeme informovať.

Kontaktné údaje pre objednanie prehliadky múzea  počas víkendov a sviatkov:

kultura.lmr@gmail.com, sekretariat@liptovskemuzeum.sk

Kalendárium na rok 2020, zverejnené na webovej stránke múzea, má vzhľadom na situáciu vyvolanú koronakrízou len informatívny charakter.

Aktuálne zmeny a platné údaje, týkajúce sa otváracích hodín a organizácie kultúrnych podujatí a výstav, sú uvedené na konkrétnej podstránke každej jednotlivej expozície.

CLOSE
CLOSE