Liptovské múzeum v Ružomberku | Cenník

dospelí      deti     
vstupné všetky expozície 3,00 € 1,50 €
regionálna zľava-obyvatelia regiónu LIPTOV 2,50 €
zľava Liptov region card 2,50 €
zľavy
regionálna zľava (po predložení OP)
hranica veku u detí od 7  do 15 rokov, u študentov  od 16 do 26 rokov
deti do 6 rokov zadarmo  (preukaz poistenca alebo pas) 0,00 €
deti od 7 rokov do 15 rokov  (preukaz poistenca alebo pas ) 1,50 €
študenti od 16 do 26 rokov (do 19 rokov preukaz poistenca,do 26 rokov ISIC,študentský preukaz 1,50 €
školské zájazdy ZŠ a SŠ a letné tábory -50 %  zákl.vstupného dospelých 1,50 €
2 x dozor (skupina  nad 20 ľudí – 2 osoby    vstupné zadarmo 0,00 €
1 x dozor (skupina 10-20 ľudí ) – 1 osoba      vstupné    zadarmo 0,00 €
dôchodcovia nad 60 rokov – 50% základného vstupného (občiansky preukaz) 1,50 €
invalidná osoba s preukazom ZŤP – 50 % základného vstupného (preukaz ZŤP alebo ZŤP-S) 1,50 €
sprievodca  invalidnej osoby s preukazom ZŤP – S – zadarmo 0,00 €
Viacdetné rodiny (celé múzeum) 2 dospelí a 3 a viac detí- vstupné za 2 dospelých a 2 deti,ďalšie deti vstupné zadarmo,(identifikácia detí-preukaz poistenca alebo pas,pri identifikácii adresy -občiansky preukaz rodiča ) 9,00 €
dospelí deti
výstavy-výstavná sála  – dospelí 1,50 €
– deti do 6 rokov  zadarmo 0,00 €
– deti od 7 do 15 rokov 0,75 €
– študenti od 16 do 26 rokov 0,75 €
– dôchodcovia nad 60 rokov 0,75 €
–  osoby ZPS a ZŤP-S 0,75 €
– sprievod osoby ZŤP-S – vstupné zadarmo 0,00 €
školské zájazdy ZŠ a SŠ a letné tábory -50 %  zákl.vstupného dospelých 0,75 €
1 x dozor (skupina 10-20 ľudí ) – 1 osoba vstupné zadarmo 0,00 €
2 x dozor (skupina  nad 20 ľudí – 2 osoby    vstupné zadarmo 0,00 €
malé výstavy  ( na poschodiach)       – dospelí 1.00 €
– deti do 6 rokov zadarmo 0,00 €
– deti od 7  do 15 rokov 0,50 €
– študenti od 16 do 26 rokov 0,50 €
– dôchodcovia nad 60 rokov 0,50 €
– osoby ZŤP alebo ZŤP-S 0,50 €
– sprievod osoby ZŤP-S – vstupné zadarmo 0,00 €
školské zájazdy ZŠ a SŠ a letné tábory -50 %  zákl.vstupného dospelých 0,50 €
1 x dozor (skupina 10-20 ľudí ) – 1 osoba      vstupné    zadarmo 0,00 €
2 x dozor (skupina  nad 20 ľudí – 2 osoby    vstupné zadarmo 0,00 €
prednášky 1,00 €
tvorivé dielne 1,00 €
podujatia 1,00 €
fotografovanie,kamera na súkromné účely 1,00 €
návštevníci mimo otváracích hodín prevádzok (objednávka minimálne tri dni vopred) – lektorovanie – 50,00 €, vstupné – 10 osôb (minimálny počet) 10 x základné vstupné, do 20 osôb – 20 x základné vstupné, do 30 osôb – 30 x základné vstupné

Liptovské múzeum v Ružomberku | Cenník 2020