Múzeum baníctva a hutníctva Maša Liptovský Hrádok | Otváracie hodiny

OTVÁRACIE HODINY

 1.7. – 31.8.   NE 16:00 – 18:00 
 1.9. – 30.9.   Len pre vopred ohlásené skupiny

1.9. – 30.9. len pre vopred ohlásené skupiny (prehliadku je potrebné objednať 48 hodín pred jej termínom, v prípade, ak sa medzi dňom zaslania objednávky a termínom prehliadky vyskytujú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a sviatky, potrebná lehota na vybavenie objednávky sa navyšuje o tieto dni).

správca pamiatky: +421 904 550 461

Návštevníci sa v interiéri múzea pohybujú s tvárou prekrytou rúškom alebo inou adekvátnou ochranou dýchacích ciest (šálom, šatkou, kuklou a pod.).Pri vstupe do múzea sú návštevníci povinní vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom.

Pri kontakte so zamestnancami múzea sú návštevníci povinní použiť rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

V prípade, keď lektor robí v exteriéri múzea výklad skupine návštevníkov, v ktorej je rozostup medzi osobami menší ako 2 m, je lektor oprávnený požiadať osoby sústredené v skupine, aby si nasadili rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

Návštevníci sa nedotýkajú vystavených predmetov, vitrín, panelov, zariadenia, interiérových a exteriérových prvkov a architektonických článkov objektov.

Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny, usmernenia a upozornenia lektorského personálu.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie v súvislosti s obmedzeniami podmienenými epidémiou COVID – 19 a ich rešpektovanie, tešíme sa na Vašu návštevu. O každej ďalšej zmene a uvoľnení sanitárnych a hygienických opatrení Vás budeme informovať.

CLOSE
CLOSE