Hrad Likava | Otváracie hodiny

OTVÁRACIE HODINY

1. 5. – 31. 5. 2021  S0, Ne 10:00 – 16:00 

Objednávka prehliadky múzea mimo riadnych návštevných hodín je spoplatnená osobitnou zvýšenou taxou, bližšie informácie sú zverejnené v priloženom cenníku na podstránkach jednotlivých expozícií.

Opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID – 19

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je kapacita návštevníkov počas jedného cca polhodinového vstupu 10 osôb v exteriéri hradného areálu a súčasne 3 osoby v interiéri Hunyadyho veže pri zachovaní 2 – metrových rozostupov medzi nimi.

Pri vstupe do areálu hradu sú návštevníci povinní vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom.

Návštevníci sa v interiéri Hunyadyho veže (expozícia dejín hradu) pohybujú s tvárou prekrytou rúškom alebo inou adekvátnou ochranou dýchacích ciest.

Pri kontakte so zamestnancami múzea sú návštevníci povinní použiť rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

V prípade, keď lektor robí v exteriéri hradu výklad skupine návštevníkov, v ktorej je rozostup medzi osobami menší ako 2 m, je lektor oprávnený požiadať osoby sústredené v skupine, aby si nasadili rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu môže múzeum dočasne pozastaviť alebo minimalizovať, prípadne inak upraviť spôsob poskytovania štandardného lektorského výkladu.

Pri kontakte s ďalšími návštevníkmi alebo inými osobami pohybujúcimi sa v exteriéri hradného areálu, pokiaľ k nemu dochádza na vzdialenosť menšiu ako 2 m, sú návštevníci povinní použiť rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

Návštevníci sa nedotýkajú vystavených predmetov, vitrín, panelov, zariadenia, interiérových a exteriérových prvkov a architektonických článkov objektu s výnimkou oporných madiel.

Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny, usmernenia a upozornenia lektorského personálu.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie v súvislosti s obmedzeniami podmienenými epidémiou COVID – 19 a ich rešpektovanie, tešíme sa na Vašu návštevu. O každej ďalšej zmene a uvoľnení sanitárnych a hygienických opatrení Vás budeme informovať.

Kontaktné údaje:

kultura.lmr@gmail.com
sekretariat@liptovskemuzeum.sk

telefón:
+421 44 432 24 68
+421 44 430 35 33
+421 907 847 232

telefón (správca hradu): +421 917 120 694