Hrad Likava

Liptovské múzeum v Ružomberku oznamuje návštevníckej verejnosti, že od 18. 5. 2020 je za presne stanovených hygienických podmienok opäť otvorená expozícia Hrad Likava.

Návšteva hradu je možná počas riadnych otváracích hodín, ale v upravenom režime: formou polhodinových vstupov. Kapacita návštevníkov počas jedného polhodinového vstupu je 10 osôb v exteriéri hradného areálu súčasne (v tomto počte sú zahrnuté 3 osoby v interiéri Hunyadyho veže s expozíciou dejín hradu). Prehliadka prebieha pod dozorom lektora, ale bez poskytnutia výkladu. Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny, usmernenia a upozornenia lektorského personálu.

Návštevníci sa v celom areáli hradu pohybujú s tvárou prekrytou rúškom alebo inou adekvátnou ochranou dýchacích ciest (šálom, šatkou, kuklou a pod.). Pri vstupe do hradného areálu sú povinní vydezinfikovať si ruky. Počas prehliadky je potrebné zdržať sa dotýkania výstavných panelov, vystavených replík, kľučiek a pod. s výnimkou oporných madiel na prehliadkovej trase expozície v Hunyadyho veži.

OTVÁRACIE HODINY V OBDOBÍ 1. 6. – 15. 9. 2020:

PO – NE 9.00 – 17.00

Posledný vstup polhodinu pred ukončením prevádzky.

Vstupy do expozície Hrad Likava: 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Sanitárna prestávka: 12.00 – 12.30

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie v súvislosti s obmedzeniami podmienenými epidémiou COVID – 19 a ich rešpektovanie, tešíme sa na Vašu návštevu. O každej ďalšej zmene a uvoľnení sanitárnych a hygienických opatrení Vás budeme informovať.

Kalendárium na rok 2020, zverejnené na webovej stránke múzea, má vzhľadom na situáciu vyvolanú koronakrízou len informatívny charakter.

Aktuálne zmeny a platné údaje, týkajúce sa otváracích hodín a organizácie kultúrnych podujatí a výstav, sú uvedené na konkrétnej podstránke každej jednotlivej expozície.

likava00011

 Kráľovský strážny hrad, ktorý pred rokom 1341 vybudoval zvolenský župan Donč. Od konca 14. storočia ho do užívania dostávali liptovskí župani, bol v držbe viacerých významných rodov, najmä Hunyadyovcov, Illésházyovcov a Thökölyovcov. Posledne menovaní hrad v druhej polovici 17. storočia prebudovali na prepychovú súkromnú rezidenciu. V rokoch 1431 – 1434 bol významnou husitskou pevnosťou, v 14. – 17. storočí prekonal niekoľko obliehaní. Po dobytí hradu cisárskym vojskom v decembri 1670 sa stal majetkom uhorskej kráľovskej komory. V roku 1707 ho knieža František II. Rákoczi prikázal zbúrať. Počas svojej existencie bol sídlom rovnomenného hradného panstva, ktoré spravovalo mestečká a dediny dolného a veľkej časti stredného Liptova. Architektúra hradu je cenným svedectvom obdobia neskorej gotiky a renesancie, palácový komplex sa radí medzi najvyššie stavby svojho druhu na Slovensku.

Vážení návštevníci,

Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom Liptovského múzea v Ružomberku, zhotovil pre návštevníkov všetkých expozícií Dotazník spokojnosti.

Prístup k dotazníku a kódom je možný vo všetkých expozíciach Liptovského múzea

Odkaz na dotazník pre Hrad Likava: Tu

CLOSE
CLOSE