Archeologické múzeum v prírode NKP Liptovská Mara – Havránok

 

Liptovské múzeum v Ružomberku oznamuje, že v zmysle Vyhlášky 45 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vydanej 17. 12. 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, uzatvára pre verejnosť s platnosťou
od 18. 12. 2020 až do odvolania všetky svoje expozície.

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_26_2020.pdf

havranok00061
Areál s náznakovými rekonštrukciami obytných, fortifikačných a kultových objektov z mladšej doby železnej a staršej doby rímskej, jedna z najznámejších a najdôležitejších lokalít púchovskej kultúry na Slovensku. Na svahoch a terasách juhovýchodného výbežku Úložiska, rozsiahleho masívu dominujúceho centrálnej časti Liptovskej kotliny, sa pôvodne rozprestieralo niekoľko remeselnícko – roľníckych osád. Ich obyvateľstvo, ovplyvnené hmotnou i duchovnou kultúrou Keltov, udržiavalo čulé obchodné styky so severorímskymi provinciami, keltskými oppidami na západe i oblasťami na severe, vrátane pobrežia Baltského mora. Unikátna opevnená svätyňa so stopami keltských náboženských rituálov zohrávala v dobe svojej existencie úlohu duchovného centra, presahujúceho hranice regiónu. Súčasťou archeologického múzea je aj pôvodná veža stredovekého kostola Panny Márie, ktorého história siaha až do 12. storočia, a základy a opevnenie stredovekého hrádku na vrchole Havránku.

OTVÁRACIE HODINY 

 1. 10. – 23. 10. 2020   PO – NE 9.00 – 16.00 
24. 10. – 31. 12. 2020 Zatvorené

Zmena otváracích hodín vyhradená.

Opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID – 19

Pri vstupe do Archeologického múzea v prírode Liptovská Mara – Havránok sú návštevníci povinní vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom.

Pri kontakte so zamestnancami múzea, zabezpečujúcimi jeho prevádzku, sú návštevníci povinní použiť rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

V prípade, keď lektor robí v exteriéri archeologického múzea výklad skupine návštevníkov, v ktorej je rozostup medzi osobami menší ako 2 m, je lektor oprávnený požiadať osoby sústredené v skupine, aby si nasadili rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest a upozorniť ich na dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu môže múzeum dočasne pozastaviť alebo minimalizovať, prípadne inak upraviť spôsob poskytovania štandardného lektorského výkladu.

Pri kontakte s ďalšími návštevníkmi alebo inými osobami pohybujúcimi sa v areáli archeologického múzea, pokiaľ k nemu dochádza na vzdialenosť menšiu ako 2 m, sú návštevníci povinní použiť rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

Návštevníci sa nedotýkajú vystavených predmetov, vitrín, informačných a expozičných panelov v archeologickej expozícii, zariadenia, interiérových a exteriérových prvkov objektov.

Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny, usmernenia a upozornenia lektorského personálu.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie v súvislosti s obmedzeniami podmienenými epidémiou COVID – 19 a ich rešpektovanie, tešíme sa na Vašu návštevu. O každej ďalšej zmene a uvoľnení sanitárnych a hygienických opatrení Vás budeme informovať.

Kontaktné údaje:

kultura.lmr@gmail.com

sekretariat@liptovskemuzeum.sk

 

havranok@liptovskemuzeum.sk

 

telefón (Liptovské múzeum v Ružomberku):
+421 44 432 24 68
+421 44 430 35 33
+421 907 847 232

telefón (správca archeologického múzea v prírode):

+421 905 790 218