Archeologické múzeum v prírode NKP Liptovská Mara – Havránok

Liptovské múzeum v Ružomberku oznamuje návštevníkom, že
v dňoch 26. – 27. 9. 2020 (v sobotu, nedeľu ) bude Archeoskanzen Havránok pre verejnosť z technických príčin uzatvorený.

havranok00061
Areál s náznakovými rekonštrukciami obytných, fortifikačných a kultových objektov z mladšej doby železnej a staršej doby rímskej, jedna z najznámejších a najdôležitejších lokalít púchovskej kultúry na Slovensku. Na svahoch a terasách juhovýchodného výbežku Úložiska, rozsiahleho masívu dominujúceho centrálnej časti Liptovskej kotliny, sa pôvodne rozprestieralo niekoľko remeselnícko – roľníckych osád. Ich obyvateľstvo, ovplyvnené hmotnou i duchovnou kultúrou Keltov, udržiavalo čulé obchodné styky so severorímskymi provinciami, keltskými oppidami na západe i oblasťami na severe, vrátane pobrežia Baltského mora. Unikátna opevnená svätyňa so stopami keltských náboženských rituálov zohrávala v dobe svojej existencie úlohu duchovného centra, presahujúceho hranice regiónu. Súčasťou archeologického múzea je aj pôvodná veža stredovekého kostola Panny Márie, ktorého história siaha až do 12. storočia, a základy a opevnenie stredovekého hrádku na vrchole Havránku.

OTVÁRACIE HODINY

Liptovské múzeum v Ružomberku oznamuje návštevníkom, že
v dňoch 26. – 27. 9. 2020 (v sobotu, nedeľu ) bude Archeoskanzen Havránok pre verejnosť z technických príčin uzatvorený.

 

 1. 6. – 15. 9. 2020   PO – NE 8.30 – 18.30 
 16. 9. – 30. 9. 2020   PO – NE 9.00 – 17.00 

Zmena otváracích hodín vyhradená.

Pri vstupe do Archeologického múzea v prírode Liptovská Mara – Havránok sú návštevníci povinní vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom.

Pri kontakte so zamestnancami múzea sú návštevníci povinní použiť rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

V prípade, keď lektor robí v exteriéri archeologického skanzenu výklad skupine návštevníkov, v ktorej je rozostup medzi osobami menší ako 2 m, je lektor oprávnený požiadať osoby sústredené v skupine, aby si nasadili rúška alebo inú adekvátnu ochranu dýchacích ciest.

Návštevníci sa nedotýkajú vystavených predmetov, vitrín, informačných a expozičných panelov, zariadenia, interiérových a exteriérových prvkov objektov.

Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny, usmernenia a upozornenia lektorského personálu.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie v súvislosti s obmedzeniami podmienenými epidémiou COVID – 19 a ich rešpektovanie, tešíme sa na Vašu návštevu. O každej ďalšej zmene a uvoľnení sanitárnych a hygienických opatrení Vás budeme informovať.