Ekologický deň v múzeu, Ružomberok, 20. 4. a 26. 4. 2017

Liptovské múzeum v Ružomberku Vás v rámci apríla – mesiaca lesov pozýva na podujatie EKOLOGICKÝ DEŇ V MÚZEU, a to vo štvrtok  20. 4. a v stredu 26. 4.2017. Okrem prehliadky prírodovednej expozície a aktuálnej výstavy STROM 2017 sa žiaci a študenti formou prednášok, multimediálnych prezentácií a súťaží dozvedia viac o lesoch, ich význame, funkciách i ochrane. Pre žiakov 1. stupňa sú pripravené aj tvorivé dielne s využitím odpadového materiálu.

V prípade záujmu je potrebné záväzne sa prihlásiť  na konkrétnu hodinu a na vybrané aktivity.

Vstupné na prednášku s prehliadkami je 0,50 €/os, na tvorivé dielne 0,50€/os.

ekologickydenvmuzeu-min