Ekologický deň v múzeu – podujatie NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši 18. a 26.4.2018

Liptovské múzeum – NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši Vás pozývajú na podujatie venované Aprílu mesiacu lesov pod názvom Ekologický deň v múzeu. Program podujatia: prednáška o lesoch pre žiakov II.stupňa ZŠ a SŠ a pre žiakov I. stupňa ZŠ prednáška spojená so súťažami. Termín konania: 18. a 26.4.2018 od 8,00-15,00 hod.  
Prihlásiť sa môžete na mailovej adrese: pavol.hriadel@liptovskemuzeum.sk alebo telefonicky na čísle 044/5514785. Kontaktná osoba: Ing. Pavol Hriadel.