Dušan Makovický, svedok jasnopoliansky (1. časť)

Odborní pracovníci múzea sa venujú vlastným výskumom rôznych tém, z ktorých výstupom môže byť výstava, prednáška, prípadne odborný článok alebo štúdia. Tentokrát máme pre vás pripravenú zaujímavú tému na pokračovanie, ktorú pripravil kurátor Liptovského múzea Karol Dzuriak. Tešiť sa môžete na tri na seba nadväzujúce časti, v ktorých sa budeme venovať Dušanovi Makovickému. V prvej časti sa dozviete o dospievaní Dušana Makovického, o jeho rodine, štúdiách medicíny, prvých cestách za hranice rodného kraja a o prvom stretnutí s myšlienkovým svetom Tolstého názorov.