Druhý projekt zameraný na zveľadenie expozícií

Nadácia VÚB podporila v poradí už druhý projekt, zameraný na zveľadenie expozícií Národopisného a ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku.

Národopisné a ovčiarske múzeum v Liptovským Hrádku sídli v jedinečnom historickom objekte Soľného a Meďného úradu, ktorý je druhým najstarším historickým objektom v meste. V rámci rekonštrukčných a stavebných prác bola v roku 2004 na druhom poschodí tejto historickej budovy odkrytá vzácna a pozoruhodná pôvodná výmaľba stropov. Z nedostatku finančných prostriedkov sa múzeu zatiaľ podarilo komplexne zreštaurovať výzdobu len v jednej expozičnej miestnosti. Ďalšie, ktoré vykazujú na základe reštaurátorského prieskumu bohatosť ornamentálnej skladby a vysokú úroveň profesionality vyhotovenia, sú prezentované len v podobe sondy a doteraz čakali na odkrytie a zreštaurovanie.

V tomto roku vypracovalo múzeum projekt „Ďalej sprístupňujeme poklady nášho mesta“, realizovaný s podporou Nadácie VÚB, ktorý bol zameraný na zreštaurovanie tejto vzácnej nástennej výmaľby. Projekt podporený vo výške 6 000 € sa bude realizovať od júna do októbra tohto roku. V rámci projektu sa uskutoční reštaurátorský ateliér a workshop.

Tento projekt nadväzuje na úspešnú spoluprácu múzea a nadácie VÚB v minulosti. Z prostriedkov získaných v projekte „Poklad nášho mesta“ nadácie VÚB múzeum v Liptovskom Hrádku vybudovalo nový expozičný priestor – Galériu paličkovanej čipky. Návštevníci si v nej môžu pozrieť unikátny vyše 50 metrový pás paličkovanej čipky, ktorú v rámci projektu Čipkárska cesta vyrobili slovenské čipkárky z celého Slovenska.

Partnerom oboch projektov podporených Nadáciou VÚB bola pracovníčka pobočky Všeobecnej úverovej banky v Liptovskom Hrádku pani Martina Brezinová, ktorá pracovníkom múzea aktívne pomáhala pri spracovaní žiadostí. Za všetko hovoria slová, ktorými pani Brezinová vyjadrila svoje podporené stanovisko k projektu „podrobne sledujem podnetné aktivity pracovníkov v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku a som osobne presvedčená, že finančné prostriedky z Nadácie VÚB – grantový program „Poklady môjho srdca“ budú zmysluplne využité.

Za aktívnu spoluprácu vedenie múzea týmto pani Brezinovej úprimne ďakuje.

Vďaka finančným prostriedkom z grantu NADÁCIE VÚB Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja poskytne všetkým klientom Všeobecnej úverovej banky zľavu 10 % z ceny základného vstupného pre dospelé osoby v čase od 1.6.2012 – 31.5.2013 do všetkých svojich expozícií. Zľava sa bude akceptovaná na základe predloženia platobnej karty alebo iných dokladov o účtoch vedených vo Všeobecnej úverovej banky.