Deň múzeí v Liptovskom múzeu

Vo štvrtok 18. 5. 2017 pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pripravili pracovníci Liptovského múzea v Ružomberku  (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pre žiakov vzdelávací program ZA BRÁNAMI MÚZEA .

Najskôr sa v prednáške historičky Mgr. Viery Kunovej  dozvedeli o Liptovskom múzeu, o jeho jednotlivých zariadeniach a expozíciách. Potom im boli teoreticky,  ale aj prakticky priblížené niektoré pracovné pozície a  zákulisná činnosť v múzeu  o ktorej žiaci, ale ani niektorí dospelí bežne nevedia. Dozvedeli sa, ako pracuje dokumentátor, knihovníčka, výtvarníčka, konzervátori a videli pri práci  rezbára.  Žiaci sa dozvedeli aj to, ako sa z obyčajnej a mnoho krát pre nás nepotrebnej veci  stane muzeálny predmet a tiež o jeho „ceste“, kým sa dostane do depozitára či na výstavu. Potom si pozreli aktuálnu výstavu Zlatý drak a jednotlivé expozície múzea.
O tom, že sa žiakom aj učiteľkám program  páčil,  svedčil aj ich záujem a otázky na pracovníkov. Z múzea odchádzali veľmi spokojní. Podujatia sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Sládkovičova  a študenti Gymnázia v Ružomberku.

Podujatie bolo ďalšou z aktivít, ktorými Liptovské múzeum prispelo do Dní Mesta Ružomberok.

Foto: z archívu LMR VP – Za bránami múzea – 18. 5. 2017

Liptovské múzeum v Ružomberku
Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok
Tel.: 044/432 24 68, +421 907 847 232
E-mail: liptmuzeum@mail.t-com.skkultura.lmr@gmail.com 

www.liptovskemuzeum.sk