Články

Pozývame na Európske dni archeológie

13.06.2023, 08:50

Poznáte prácu archeológov a archeologické dedičstvo, o ktoré sa starajú? Koncom júna sa inštitúcie po celej Európe zapájajú do Európskeho dňa archeológie, ktorý si kladie za cieľ priblížiť archeologické dedičstvo a prácu archeológov širokej verejnosti. Do medzinárodného podujatia sa zapojilo aj Liptovské múzeum, ktoré v dňoch 16. a 17. júna pripraví pre návštevníkov komentované prehliadky s autorkou ocenenej expozície archeológie v sídelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku a v Archeoskanzene Čítať viac...

Dušan Makovický ako Svedok jasnopoliansky - rozhovor s historikom Karolom Dzuriakom

03.06.2023, 07:27

Patrí do významnej obchodnícko-bankárskej rodiny Liptova, ktorej členovia položili základy mnohým, dodnes fungujúcim inštitúciám. Napriek obchodníckemu zázemiu, ktorému sa mu doma dostávalo, on sa vydal inou cestou. Po absolvovaní ružomberského gymnázia študoval medicínu sprvoti v Prahe, neskôr v Innsbrucku a v Berlíne. Reč je o Dušanovi Makovickom, ktorého životné príbehy ovplyvňovali najmä myšlienky ruského esejistu, románopisca a predovšetkým filozofa Leva Nikolajeviča Tolstého. Ku ruskému mysliteľovi mal Čítať viac...

Reštaurovanie Portrétu dámy v hermelínovom plášti

31.05.2023, 15:10

(Liptovské múzeum, 31. mája 2023) Liptovské múzeum nechalo reštaurovať Portrét dámy v hermelínovom plášti. Figurálnu maľbu mladej ženy v slávnostnom oblečení z obdobia okolo roku 1750 namaľoval neznámy autor olejomaľbou na plátne a do zbierok Liptovského múzea bolo dielo nadobudnuté darom od rodiny z Paludze v septembri roku 1947. Reštaurátorské práce realizovala v mesiacoch jún 2022 až marec 2023  Mária Ďuricová akad.mal. Pôvodný stav Analýzou stavu Čítať viac...

Jún v Liptovskom múzeu

29.05.2023, 12:46

Vychutnajte si posledný mesiac pred letnými prázdninami v útrobách Liptovského múzea. Pripravené sú pre vás podujatia pre deti, dospelých aj seniorov. Svoje si nájsu aj miovníci fotografie, stredoveku, praveku, odborníci aj laici. Tešíme sa na vás v ktorejkoľvek expozícii Liptovského múzea.

Resumé z Noci múzeí a galérií v Liptovskom múzeu

15.05.2023, 10:01

Noc múzeí a galérií poznáme od roku 1997, kedy sa naši kolegovia v Berlíne rozhodli vzbudiť záujem širokej verejnosti o význame múzeí a práci múzejníkov a zorganizovali podujatie, počas ktorého ostalo berlínske múzeum otvorené dlhšie, než zvyčajne. Keďže podujatie splnilo svoj cieľ, teda vzbudilo záujem verejnosti, nasledujúci rok sa do kampane zapojilo viac múzeí a dnes sa tešíme tomu, že Čítať viac...

Liptovské múzeum zreštaurovalo Pietu z konca 18. storočia

11.05.2023, 11:34

(Ružomberok, 11. mája) Liptovské múzeum zreštaurovalo umelecké dielo neznámeho autora „Pieta – snímanie z kríža z konca 18. storočia“. Reštaurátorská realizácia bola vykonávaná od júla 2022 do marca 2023 reštaurátorkou Máriou Ďuricovou akad. mal. Umelecké dielo, maľované neznámym autorom na konci 18. storočia temperou na smrekovom dreve, získalo Liptovské múzeum v roku 1938 darom od darcu z Dovalova. Dielo zobrazuje snímanie Ježiša Čítať viac...

Navštívte Ovčiarsku nedeľu 2023

10.05.2023, 14:24

Liptovské múzeum pozýva milovníkov tradičnej ľudovej kultúry na podujatie Ovčiarska nedeľa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Najväčšie podujatie roka bude organizované dňa 21. mája so začiatkom od 10:00. Pre návštevníkov je pripravený bohatý program propagujúci salašnícku a ovčiarsku kultúru na Liptove. Medzi sprievodnými podujatiami je naplánovaný slávnostný sprievod dedinou, ukážka výroby liptovskej bryndze, predstavenie regionálnej značky Produkt Liptova, vyhodnotenie súťaže vo Čítať viac...

Liptovské múzeum pozýva na Noc múzeí a galérií 2023

09.05.2023, 10:58

Liptovské múzeum sa aj tento rok zapája do aktivít Novi múzeí a galérií. Podujatia budú v rámci kampane prebiehať v troch budovách Liptovského múzea, a to v sídelnej budove v Ružomberku, v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši a v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku. Zoznam aktivít pre jednotlivé mestá sa nachádza nižšie.     Aktivity v sídelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku Počas soboty 13. mája si návštevníci počas hodinových vstupov Čítať viac...

Jarný program Liptovského múzea pre základné aj materské školy

04.05.2023, 09:26

Liptovské múzeum v Ružomberku predstavuje jarný plán školskej pedagogickej činnosti, ktorý je v platnosti do 30. júna 2023. Riaditelia škôl či učitelia si môžu pre svojich žiakov vybrať spomedzi 22 aktuálne ponúkaných školských programov. Pre školy, ktoré majú záujem o školskú pedagogickú činnosť v Ružomberku sú ponúkané programy: Zvieratá v lese, Život v stredoveku, O pokladoch spod Likavy a nie len o nich, Od praveku po Keltov, Múzeum ako Čítať viac...

Dušan Makovický, svedok jasnopoliansky (1. časť)

03.05.2023, 10:33

Odborní pracovníci múzea sa venujú vlastným výskumom rôznych tém, z ktorých výstupom môže byť výstava, prednáška, prípadne odborný článok alebo štúdia. Tentokrát máme pre vás pripravenú zaujímavú tému na pokračovanie, ktorú pripravil kurátor Liptovského múzea Karol Dzuriak. Tešiť sa môžete na tri na seba nadväzujúce časti, v ktorých sa budeme venovať Dušanovi Makovickému. V prvej časti sa dozviete o dospievaní Čítať viac...