Články

Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom Liptovského múzea v Ružomberku, zhotovil pre návštevníkov všetkých expozícií Dotazník spokojnosti.

18.10.2019, 15:43

18 Vážení návštevníci, Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom Liptovského múzea v Ružomberku, zhotovil pre návštevníkov všetkých expozícií Dotazník spokojnosti. Prístup k dotazníku a kódom je možný vo všetkých expozíciach Liptovského múzea   Liptovské múzeum v Ružomberku Odkaz na dotazník: Tu   Hrad Likava Odkaz na dotazník: Tu   Archeologické múzeum v prírode NKP Liptovská Mara – Havránok Odkaz: na dotazník: Tu   Múzeum Čítať viac...

TS - TD MpS - Štipcovanie - 21.10.2019

17.10.2019, 07:51

Názov podujatia :      ŠTIPCOVANIE- tvorivá dielňa                                     z cyklu Múzeum pre seniorov Usporiadateľ:            Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku Dátum podujatia :    pondelok  21.10. 2019 Miesto konania:       Liptovské múzeum v Ružomberku Pozývame Vás a všetkých záujemcov  do Liptovského múzea Čítať viac...

TS - KvM - Čarovné štipce - 15.10.2019

10.10.2019, 13:32

Názov podujatia :         ČAROVNÉ ŠTIPCE                                        Kreatívne v múzeu Usporiadateľ:                Žilinský samosprávny kraj                                        Liptovské Čítať viac...

TS - Na hrade a v podhradí - VP v LMR 25.-27.9.2019

27.09.2019, 15:32

Názov podujatia :          NA HRADE A V PODHRADÍ Vzdelávací program v múzeu Usporiadateľ:                 Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku Dátum podujatia :         pondelok  25.- 26.- 27.9. 2019            Liptovské múzeum v Ružomberku v dňoch 25.- 27.9.2019  pripravilo pre žiakov základných škôl vzdelávací program Na hrade a v podhradí – ktorý sa z technických príčin miesto na Likave zrealizoval Čítať viac...

TS - KvM - Práca
s moosgummou - 30.9.2019

25.09.2019, 13:24

Názov podujatia :    POSTAVIČKY Z MOOSGUMMI Kreatívne v múzeu Usporiadateľ:          Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku Dátum podujatia :   pondelok  30.9. 2019               od 9.00 – 11.00 hod Pozývame Vás do Liptovského múzea v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) na ďalšiu pondelkovú tvorivú dielňu pre verejnosť z cyklu Kreatívne v múzeu, kedy budeme pokračovať v práci s moosgummou, ktorú sme v rámci jesenného tvorenia  Čítať viac...

TS - TD MpS - Jesenné tvorenie z moosgummi - 23.9.2019

19.09.2019, 09:06

Názov podujatia :      JESENNÉ TVORENIE Z MOOSGUMMI – tvorivá dielňa z cyklu Múzeum pre seniorov Usporiadateľ:             Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku Dátum podujatia :     pondelok 23.9. 2019 Miesto konania:        Liptovské múzeum v Ružomberku Pozývame Vás a všetkých záujemcov o kreatívne tvorenie do Liptovského múzea v Ružomberku na tradičnú pondelkovú tvorivú dielńu pre verejnosť z cyklu Múzeum pre seniorov. Čítať viac...

Tkanie a paličkovanie v múzeu 17.9.2019

18.09.2019, 08:59

V utorok 17.9.2019 navštívili Liptovské múzeum  v Ružomberku žiaci 6. ročníka ZŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné  so svojimi vyučujúcimi. Deti sa najskôr zúčastnili kultúrno-vzdelávacieho podujatia S deťmi za Keltmi  v archeoskanzene na Liptovskej Mare – Havránok a potom v programe pokračovali tvorivými dielňami, ktoré  z dôvodu nepriaznivého počasia boli pre nich pripravené v Liptovskom múzeu v Ružomberku. 52 žiakov a 2 učiteľky absolvovali tkanie na drevených a kartónových rámikoch, na ktorých si utkali Čítať viac...

Prvá tvorivá dielňa v školskom roku 2019/2020

13.09.2019, 12:29

Prázdniny sú za nami a my sme pre žiakov  I. stupňa  základných škôl  pripravili cyklus tvorivých dielní pod názvom – „Zhotov si stojanček na ceruzky a perá.“. Prvú tvorivú dielňu navštívili dňa 13.9.2019 žiaci  prvého ročníka zo Základnej školy, Hradná,  Liptovský Hrádok. Hodnotíme ich prácu veľmi pozitívne , hoci sú to len prváčikovia, tak krásne pracovali a so svojimi zhotovenými školskými pomôckami  boli Čítať viac...