Knižnica

Knižnica Liptovského múzea v Ružomberku

Knižnica Liptovského múzea v Ružomberku je špeciálnou odbornou knižnicou. Slúži pre potreby odborných pracovníkov múzea a je prezenčne prístupná aj širokej verejnosti.

Jej fond tvorí viac ako 22000 evidovaných knižných jednotiek. Obsahuje aj staré tlače z 18. a 19. storočia.

Knižničné poplatky

Registračný poplatok: Dospelí: 4,00 €
Študenti, dôchodcovia: 2,50 €
Jednorázový vstup: 1,00 €
Xerokópie: Strana A4: 0,10 €
Obojstranne: 0,15 €
Použitie vlastného fotoaparátu 2 €

Dokumenty vydané do roku 1950 nie je možné kopírovať.

Otváracie hodiny
streda: 8:00 – 14:00 (je možné sa telefonicky dohodnúť aj iný termín)

Kontakt
Mgr. Jana Saganová, +421 44 432 24 68, kl. 116
kniznica@liptovskemuzeum.sk