Činnosť

Pracovníci Liptovského múzea v Ružomberku sa venujú rôznym odborným činnostiam – historickému výskumu, vyhľadávaniu, katalogizovaniu a reštaurovaniu zbierok, správe objektov, kultúrno-výchovnej a lektorskej činnosti, organizácii programových a vzdelávacích podujatí, podujatí na objednávku, či tvorivých dielní a kurzov.

Liptovské múzeum v Ružomberku spravuje bohaté zbierky, ktoré sa rozrastajú aj v súčasnosti – napríklad v nedávnej minulosti sa podarilo získať zaujímavé a cenné predmety, či kolekcie ako napríklad veľký súbor dokumentujúci históriu hasičstva od konca 19. po druhú polovicu 20. storočia. Pre študijné potreby odborných pracovníkov a širokej verejnosti slúži bohatá knižnica, obsahujúca staré tlače aj z 18. a 19. storočia.

Publikačnej činnosti sa v rámci Liptovského múzea v Ružomberku v posledných rokoch venovala PhDr. Iveta Zuskinová, ktorá vydala niekoľko publikácií v rámci projektov najmä cezhraničnej spolupráce.

Knižnica
Publikačná činnosť
Naj zo zbierok múzea
Evidencia zbierok