Červené jabĺčko… 3.10.2017

Tvorivá dielňa na mesiac október je zameraná na kreatívne tvorenie z papiera, ale aj z prírodného materiálu, listov, machu …Aktuálna téma, ktorá neodmysliteľne  k jeseni patrí  „Plody jesene“ sa samozrejme úzko spája so zberom úrody. Pozvanie k týmto tvorivým aktivitám prijali základné aj materské školy. Táto fotogaléria je z 3.10.2017 – Materská škola Belanská, Liptovský Hrádok v počte 23 detí. Pre ďalších 40 žiakov tieto tvorivé dielne pripravujeme. Tešíme sa na spoločné chvíle, v ktorých si aj zaspievame  popri práci známe ľudové piesne ako napríklad „Červené jabĺčko“ .