Celoslovenské kolo Krúžkov mladých priatelov poľovníctva

V sobotu 23. júna 2012 sa v prekrásnom prostredí podtatranského mesta Kežmarok konal 38. rocník celoslovenského kola Krúžkov mladých priatelov polovníctva o Putovný pohár prezidenta Slovenského polovníckeho zväzu. Okresnú organizáciu Slovenského polovníckeho zväzu v Liptovskom Mikuláši reprezentovali traja clenovia polovníckeho krúžku pri Polovníckom združení Ráztoka Bobrovec: Daniela Grajková, Ján Gazda a Marek Haluška. Deti sútažili v 10 disciplínách. Prvou bol vedomostný test z polovníctva. Postupne absolvovali športovú disciplínu „chodúle“, strelbu zo vzduchovky, urcenie azimutu a odhad vzdialenosti. Poznávali dreviny, psy, stopy, zbrane, trofeje a živocíchy.Sútaže jednotlivcov sa zúcastnilo 63 detí. Najlepšie z troch clenov polovníckeho krúžku skoncila Daniela

Grajková na krásnom 4. mieste, kde ju od 1.miesta delili len 2 body. Sútaž jednotlivcov bola velmi vyrovnaná, o com svedcí rovnaký pocet bodov u prvých troch sútažiacich, u ktorých rozhodoval lepší výsledok v strelbe zo vzduchovky. V sútaži družstiev sme skoncili na vynikajúcom 3. mieste z 21 sútažných družstiev z celého Slovenska.
Na záver chcem podakovat trom clenom polovníckeho krúžku za príkladný prístup ku krúžkovej cinnosti pocas celého školského roku 2011/2012 a výbornú reprezentáciu nielen Okresnej organizácie Slovenského polovníckeho zväzu v Liptovskom Mikuláši, Polovníckeho združenia Ráztoka, ale aj základnej školy a obce Bobrovec.
Vedúci úspešného poľovníckeho krúžku je pracovník expozície NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši Ing. Pavol HRIADEL.