Celoslovenská súťaž KMPP 2016

V sobotu 25. júna 2016 sa v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Liptovskom Hrádku konal 42. ročník súťaže Krúžkov mladých priateľov poľovníctva o Putovný pohár prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu. Okresnú organizáciu Slovenského poľovníckeho zväzu v Liptovskom Mikuláši reprezentovali dvaja členovia Poľovníckeho krúžku pri Liptovského múzeu Sara Grajková z Bobrovca, František Mrázik zo Svätého Kríža (obaja PK pri Liptovskom múzeu) a Simona Žiaková z Nižnej Boce (PK Čertovica, Nižná a Vyšná Boca), ktorí obsadili prvé tri miesta na okresnom kole.

Deti súťažili v 12 disciplínach. Prvou bol vedomostný test z poľovníctva. Postupne absolvovali športovú disciplínu, streľbu zo vzduchovky, určenie azimutu. Poznávali rastliny a dreviny, psy, stopy, zbrane, trofeje, živočíchy, poľovnícke zariadenia a zvuky zveri.

Súťaže jednotlivcov sa zúčastnilo 57 detí rozdelených do dvoch kategórií A a B. V kategórií B zvíťazil František Mrázik po dramatickom rozstrele v streľbe zo vzduchovky (prví traja mali zhodný počet bodov). Sara Grajková skončila na vynikajúcom 4. mieste, keď ju od prvého miesta delilo len 0,6 bodu. Simona Žiaková obsadila 11. miesto. V súťaži družstiev sme skončili na vynikajúcom 2. mieste z 19 súťažných družstiev z celého Slovenska.

Súčasťou 42. ročníka bola aj súťaž vedúcich KMPP. Pracovník Liptovského múzea a súčasne vedúci Poľovníckeho krúžku pri Liptovskom múzeu Ing. Pavol Hriadel obsadil 2. miesto, so zhodným počtom bodov ako súťažiaci na 1. mieste.

Na záver chcem poďakovať všetkým za výbornú reprezentáciu nielen Liptovského múzea v Ružomberku, PZ Čertovica, Nižná a Vyšná Boca, Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Liptovskom Mikuláši, ale aj ZŠ vo Svätom Kríž, Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši a ZŠ v Hybiach.

Pavol HRIADEL, st.
Člen osvetovej komisie OkO SPZ v Liptovskom Mikuláši

[prettyfilelist type=“pdf“ filesPerPage=“3″]