Celoslovenská súťaž KMPP 2015

V sobotu 20. júna 2015 sa v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Liptovskom Hrádku konal 41. ročník súťaže Krúžkov mladých priateľov poľovníctva o Putovný pohár prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu. Okresnú organizáciu Slovenského poľovníckeho zväzu v Liptovskom Mikuláši reprezentovali traja členovia Poľovníckeho krúžku pri Liptovského múzeu Sara Grajková z Bobrovca, Matej Strelecký z Jakubovian a František Mrázik zo Svätého Kríža, ktorí obsadili prvé tri miesta na okresnom kole.

Deti súťažili v 12 disciplínách. Prvou bol vedomostný test z poľovníctva. Postupne absolvovali športovú disciplínu, streľbu zo vzduchovky, určenie azimutu. Poznávali rastliny a dreviny, psy, stopy, zbrane, trofeje, živočíchy, poľovnícke zariadenia a zvuky zveri.

Súťaže jednotlivcov sa zúčastnilo 51 detí rozdelených do dvoch kategórií A a B. V kategórií A zvíťazila Sara Grajková. Matej Strelecký skončil na vynikajúcom 3. mieste. V kategórií B obsadil František Mrázik 5. miesto, ktorého len 1 bod delil od 1. miesta. V súťaži družstiev sme skončili na vynikajúcom 2. mieste zo 17 súťažných družstiev z celého Slovenska.

Súčasťou 41. ročníka bola aj súťaž vedúcich KMPP, do ktorej sa zapojilo 16 vedúcich KMPP. Zvíťazil v nej pracovník Liptovského múzea a súčasne vedúci Poľovníckeho krúžku pri Liptovskom múzeu Ing. Pavol Hriadel.

Na záver chcem poďakovať trom členom Poľovníckeho krúžku pri Liptovskom múzeu za výbornú reprezentáciu nielen Liptovského múzea v Ružomberku, Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Liptovskom Mikuláši, ale aj Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, ZŠ vo Svätom Kríži a ZŠ Čsl. brigády v Liptovskom Mikuláši.

Pavol HRIADEL, st.
Člen osvetovej komisie
OkO SPZ v Liptovskom Mikuláši

kmpp-2015-l-hradok-diplom-1-miesto-jednotlivci-a

kmpp-2015-l-hradok-diplom-1-miesto-veduci-kruzkov

kmpp-2015-l-hradok-diplom-2-miesto-druzstva

[wzslider autoplay=“true“ exclude=“8747,8748,8749″]

[prettyfilelist type=“pdf“ filesPerPage=“3″]