Celoslovenská súťaž KMPP 2014

V sobotu 21. júna 2014 sa v prekrásnom prostredí Belušských Slatín konal jubilejný 40. ročník súťaže Krúžkov mladých priateľov poľovníctva o Putovný pohár prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu. Okresnú organizáciu Slovenského poľovníckeho zväzu v Liptovskom Mikuláši reprezentovali traja členovia Poľovníckeho krúžku pri Liptovského múzeu Sara Grajková z Bobrovca, Matej Strelecký z Jakubovian a František Mrázik zo Svätého Kríža, ktorí obsadili prvé tri miesta na okresnom kole.

Deti súťažili v 12 disciplínach. Prvou bol vedomostný test z poľovníctva. Postupne absolvovali športovú disciplínu, streľbu zo vzduchovky, určenie azimutu. Poznávali rastliny a dreviny, psy, stopy, zbrane, trofeje, živočíchy, trus a zvuky zveri.

Súťaže jednotlivcov sa zúčastnilo 51 detí rozdelených do dvoch kategórií A a B.

V kategórií A zvíťazila Sara Grajková. Matej Strelecký skončil na peknom štvrtom mieste. V kategórií B obsadil František Mrázik 7. miesto. V súťaži družstiev sme skončili na vynikajúcom 4. mieste zo 17 súťažných družstiev z celého Slovenska.

Jubilejný 40. ročník bol výnimočný aj súťažou vedúcich KMPP. Zvíťazil v nej pracovník Liptovského múzea a súčasne vedúci Poľovníckeho krúžku pri Liptovskom múzeu Ing. Pavol Hriadel.

Na záver chcem poďakovať trom členom poľovníckeho krúžku za príkladný prístup ku krúžkovej činnosti počas celého školského roku 2013/2014 a výbornú reprezentáciu nielen Liptovského múzea v Ružomberku, Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Liptovskom Mikuláši, ale aj Základnej školy v Bobrovci, vo Svätom Kríži a ZŠ Čsl. brigády v Liptovskom Mikuláši.

[prettyfilelist type=“pdf“ filesPerPage=“3″]

[wzslider autoplay=“true“]