Čas radosti veselosti … 15.12.2017

Čas radosti veselosti …

 Takto môžeme definovať chvíle, ktoré sme prežili spolu s detičkami a pedagógmi z Materskej školy Belanská Liptovský Hrádok dňa 15.12.2017 v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok v počte 27.
Po zhotovení anjelika a vyzdobení vianočného pečiva na tvorivej dielni nám deti predviedli prekrásne zostavený program, plný hudby, tanca  a hovoreného slova.
Mazúrka, valčík, štvorylka, polka, pesnička, básnička … – to všetko vyjadrovalo radosť škôlkárov zo života a samozrejme z prichádzajúcich Vianoc
Vysoko si to vážime a ďakujeme za taký milý darček vytvorený deťmi.
Nech takáto radosť zostáva v ľudských srdciach po všetky dni.