BUKOVINA OPÄŤ OŽILA

Názov podujatia :        S DEŤMI NA SEDLIACKY DVOR
Usporiadateľ:               Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :       11.6.- 13.6. 2018
Miesto konania:          Roľnícka usadlosť v Bukovine

V dňoch 11.6. – 13.6. 2019 Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pripravilo pre žiakov základných a stredných škôl dvojprogram S deťmi za Keltmi  na Havránku + S deťmi na sedliacky dvor v Bukovine.

Počas troch dní  v rámci programu S deťmi na sedliacky dvor navštívili Roľnícku usadlosť v Bukovine žiaci zo ZŠ Hradná v Liptovskom Hrádku, zo ZŠ Liptovské Sliače, ZŠ Slovenské Pravno a zo ZŠ Bobrovec. V krátkosti sa oboznámili so spôsobom života ľudí na dedine v minulosti, videli pri práci paličkárku pri ktorej si mnohé deti  mohli vyskúšať techniku paličkovania. Na tvorivej dielni si  z textilných prúžkov utkali malú podložku pod šálku či hrniec.

Žiaci aj učitelia odchádzali veľmi spokojní.

Foto: z archívu LMR:             Bukovina: S deťmi na sedliacky dvor -11.-13.6.2019