6 „Bože, nám pomáhaj majáles začínať“, 28. 6. 2018