Zlatá Boca

zlata-boca-2014Hlavný organizátor: Obec Vyšná Boca
Spoluorganizátori: Obec Vyšná Boca, Slovenská banská komora, Liptovské múzeum v Ružomberku, Miestna akčná skupina Horný Liptov, Spolok priateľov Bane Nováky, Hotel*** Barbora

Dátum podujatia: 31.05.2014
Miesto konania: obec Vyšná Boca
Obec Vyšná Boca Vás pozýva 31.05. 2014 na akciu, ktorá je venovaná baníckej histórii a tiež samotnej malebnej obci na konci Bocianskej doliny pod Čertovicou a Rovnou hoľou. „ Toto podujatie má zároveň aj slávnostný podtón, nakoľko si v tento deň pripomíname už 455 rokov od začiatku ťažby zlata u nás“, prezrádza zaujímavú informáciu starostka obce pani Ľubica Trégerová. Samotný program začne o 14. hod. v Evanjelickom kostole, nasledovať bude slávnostný sprievod, prehliadka baníckeho domu, ukážky kováčskeho umenia a celú akciu spestria svojim vystúpením folklórna skupina Chabenec, banícky spevokol Kahanec z Novák a detský súbor Cindruška.

Cieľom podujatia je oživenie tradícií nielen bežného baníckeho života obyvateľov Vyšnej Boce v minulosti, ale aj pripomenutie si podmienok života týchto ľudí a zároveň oživenie záujmu o činnosti, ktoré boli prirodzené pre všetkých obyvateľov obce.

Autor: Mgr. Ivana Nestorová, marketing a PR manager
Liptovské múzeum v Ružomberku
e-mail: marketing@liptovskemuzeum.sk
tel.: + 421 44 432 24 68, + 421 907 733 111