Za rána, za rosy zacvendžali kosy Národopisné múzeum 24.6.- 27.6. 2019