Za bránami múzea

Pozývame učiteľov a žiakov do Liptovského múzea v Ružomberku na vzdelávacie podujatie ZA BRÁNAMI MÚZEA – pri príležitosti Dňa múzeí, 19.5.2014 v čase od 8.00 – 15.00 hod. Podujatie je súčasťou aktivít pri príležitosti Dní mesta Ružomberok.

Žiaci sa dozvedia o jednotlivých oddeleniach múzea, o spôsobe práce muzeálnych pracovníkov, o práci so zbierkovými predmetmi a uvidia praktické ukážky starostlivosti o zbierkové predmety (textil, paličkovaná čipka, práca s drevom…)

V prípade záujmu školských skupín je potrebné vopred sa prihlásiť na určitú hodinu (o 8.00, 11.00, 13.00 a 14.00 hod).

za-branami-muzea-2014-lmr