Za bránami múzea: Keď sa povie Liptovské múzeum

V stredu 18.5.2016 sa v Liptovskom múzeu zišli žiaci zo Súkromnej základnej školy DOTYK na vzdelávacom programe ZA BRÁNAMI MÚZEA, ktorý pre nich pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pripravili pracovníci Liptovského múzea.

Najskôr sa v prednáške Mgr. Viery Kunovej dozvedeli o Liptovskom múzeu, o jeho jednotlivých zariadeniach a expozíciách. Potom im boli teoreticky, ale aj prakticky priblížené niektoré pracovné pozície a zákulisná činnosť v múzeu – o ktorej žiaci, ale ani niektorí dospelí bežne nevedia. O svojej práci im porozprávala dokumentátorka, knihovníčka, konzervátori, videli pri práci rezbára i paličkárku. Žiaci sa dozvedeli aj to, ako sa z veci stane muzeálny predmet a tiež o jeho „ceste“, kým sa dostane do depozitára či na výstavu.

O tom, že sa žiakom aj učiteľkám podujatie páčilo svedčil aj ich záujem a otázky na pracovníkov. Z múzea odchádzali veľmi spokojní.

Podujatie bolo ďalšou z aktivít, ktorými Liptovské múzeum prispelo do Dní Mesta Ružomberok.