Za bránami múzea

V pondelok 19.5.2015 pri príležitosti Dňa múzeí zrealizovalo Liptovské múzeum v Ružomberku pre žiakov základných škôl vzdelávací program ZA BRÁNAMI MÚZEA, ktorým sa zapojilo do aktivít v rámci Dní mesta Ružomberok.

Tu sa žiaci zo ZŠ sv. Vincenta dozvedeli o jednotlivých oddeleniach múzea, o spôsobe práce muzeálnych pracovníkov, o práci so zbierkovými predmetmi a tiež o ceste predmetu, kým sa z neho stane muzeálny exponát.

V prevedení pracovníkov múzea mali možnosť vidieť praktické ukážky starostlivosti o zbierkový fond. Zoznámili sa s činnosťou dokumentátorky múzea, či reštaurátorky textilu. Videli reštaurovanie hodín a pletenie paličkovanej čipky, ktorá bývala súčasťou ľudových krojov a tiež prácu rezbára.

[wzslider autoplay=“true“]