Vzdelávacie podujatie pre školy SPOMIENKY NA NOVEMBER
14. 11. o 9:00 a 11:00
Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš