Vzdelávací program Spomienky na minulosť: Šaty robia človeka (tlačová správa)

V Liptovskom múzeu v Ružomberku sa v stredu 20. apríla 2016 zišli žiaci 4. ročníka ZŠ sv. Vincenta s pani učiteľkou Mgr. Ľubomírou Juríčkovou na vzdelávacom programe Šaty robia človeka z cyklu Spomienky na minulosť, na realizáciu ktorého sa prišli pozrieť aj budúci učitelia – študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku pod vedením svojej vyučujúcej Mgr. art. Patrície Biarincovej, PhD.

Samotný program, na ktorý sa žiaci vopred pripravili v škole a doma, pozostával z prehliadky národopisnej expozície, z prednášky s prezentáciou a názornou ukážkou (obliekanie ženského kroja), vypracovania pracovného listu a tvorivej dielne. Do prednášky sa zapájali aj žiaci, ktorí mali za úlohu priniesť z domu nejaký článok, obrázok, fotografiu alebo predmet národopisného charakteru, či súčasti kroja. Tieto potom mali v múzeu pár vetami prezentovať.

Deti boli veľmi dobre pripravené – mnohé z nich priniesli nielen súčasti, ale celé kroje z rôznych obcí dolného Liptova (z Hubovej, Liptovských Revúc,…) napr. mužské košele, súkenky, lajblík, zásteru, krpce, opasky, čepce, vyšívaný obrus, žehličku, starú knižku, ručný mlynček na korenie, maselnicu, drevené lyžice, bábiku v kroji a iné.

Po teoretickej časti, ktorú zakončili pracovným listom, nasledovala praktická. Na tvorivej dielni vyrábali koráliky a náhrdelníky z papiera – ktoré chceli podarovať mamičke k blížiacemu sa sviatku Dňa matiek. K výrobe papierových náhrdelníkov sa pripojili aj študenti.

Všetky vzdelávacie programy v Liptovskom múzeu sú na objednávku a môžu sa na ne prihlásiť žiaci materských, základných ale aj stredných škôl – v závislosti od ponuky.

Foto: z archívu múzea