Výstava: Stredný Liptov v premenách času

Výstava Stredný Liptov v premenách času Vás prevedie nielen históriou tohto územia, ale i po miestach, ktoré pred 40. rokmi pohltili vody priehrady Liptovská Mara.

Prostredníctvom fotodokumentačného materiálu nazriete do zaniknutých obcí, kostolov, kaštieľov i domovov ľudí, ktorí natrvalo museli opustiť svoje rodiská. Vybudovaním priehrady Liptovská Mara sa zmenila tvár Liptova. Zaniklo 13 obcí, z ktorých každá mala svoju bohatú minulosť, svoju kultúru, pre ňu charakteristický spôsob života ľudí v nej.

To všetko odišlo, zostali len fotografie a spomienky, ktoré Vám prostredníctvom tejto výstavy ponúkame.

Výstava je doplnená obrázkami Jozefa Šlauku – rodáka zo Sokolčov, ktorý svoje spomienky zachytáva do obrazov, vďaka ktorým majú aj mladšie generácie možnosť priblížiť si život v zatopenej oblasti, a tí starší zaspomínať i pripomenúť si svoje detstvo.

vystava-stredny-liptov-v-premenach-casu-colm