Výstava: SLOVENSKO-SLOVINSKÁ DIMENZIA
Liptovské múzeum v Ružomberku
od 30. 1. 2019 do 27. 2. 2019