Výstava: SLOVENSKO-SLOVINSKÁ DIMENZIA
Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš
od 11.3. 2019 do 7.4. 2019