Výstava:
Obecná škola
od 7. 7. 2020
do 31. 10. 2020
NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš