Výstava: Ľudový odev 23.10. 2019 – 31. 1. 2020 Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš