Výstava: KÚDEĽNÁ IZBA

Výstava Kúdeľná izba predstavuje ukážku izby, v ktorej sa v minulosti schádzali ženy a dievčatá na pradenie. Priadky boli počas celých stáročí príležitosťou pre spoločenské stretnutia ľudí v dobe, keď prevládala domáca výroba tkanín. V našich podmienkach malo pestovanie ľanu a konope stabilné miesto a spracovanie surovín patrilo k najrozšírenejšiemu zamestnaniu žien. Po zbere celoročnej úrody sa počas dlhých zimných večerov, od začiatku novembra až do konca fašiangov, stretávali dievčatá a ženy v kúdeľných izbách. Pri priadkach bol čas na prácu a zábavu rovnomerne rozdelený a mládenci boli vždy vítaní. Pritom si všetci užili veľa žartov a zábavy, spievali sa pesničky a tancovalo sa.

kudelna-izba-co-lm-2014