Výstava k 70. výročiu SNP

Výstava zachytáva rozhodujúce momenty príprav a priebehu SNP s dôrazom na teritórium Liptova. Panely s bohatou obrazovou a textovou dokumentáciou dopĺňa výber trojrozmerných exponátov – zbraní a ich príslušenstva z obdobia 2. svetovej vojny, používaných čs. východným i západným odbojom, ako i v období SNP.

Výstava k 70. výročiu SNP | 1. apríl – 2. máj 2014, NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš

snp70-lm-2014-plagat