Výstava: Drevené plastiky

Život v dreve stvárnený zobrazuje výstava drevených plastík, ktorú Vám, priaznivcom rezbárskeho umenia, ponúkame v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. Tvoria ju tematicky usporiadané celky zachytávajúce život ľudí v minulosti.

Plastiky stvárnené v pohybe prezentujú nielen ťažkú a namáhavú prácu drevorubačov, zásobovanie domácností drevom na zimu, ale i  atmosféru jarmokov a staré dedinské remeslá.

Pozornosť návštevníka určite upúta unikátne rezbárske dielo rezbárky Márie Hrabinskej
z Liptovského Mikuláša – Život na salaši, či betlehemy zo zbierok nášho múzea.

drevene-plastiky