Výstava: „Bože, nám pomáhaj majáles začínať…“ Národopisné múzeum Liptovský Hrádok
21. 6. – 2. 9. 2018