Výstava: Betlehemy Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš
29. 11. 2018 – 11. 1. 2019