VIEROZVESTCOVIA v Gotickom kostole v Ludrovej

Pri príležitosti Roku sv. Cyrila a Metoda v Žilinskom kraji Vás pozývame na kultúrno-výchovné podujatie a scénické pásmo Vierozvestcovia.

Kde: GOTICKÝ KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH LUDROVÁ
Kedy: 14. máj 2013, 9.00 – 14.00

Vstupy na program a prehliadku kostola: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 a 13.00

Návštevy organizovaných skupín je potrebné vopred dohodnúť a nahlásiť na kontaktnej adrese.

Liptovské múzeum v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok, tel.: + 421 44 432 24 68, + 421 907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com

Vstupné na podujatie: dospelí 2 €; deti, žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, dôchodcovia, ZŤP 1 € (možnosť platiť kultúrnym poukazom)

Vierozvestcovia - Ludrová